Jasinskis Jokūbas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Jasinskis Jokūbas

J. Jasinskis
J. Jasinskis
(1761-1794), 1794 m. sukilimo Lietuvoje vadas. Sukilėlių generolas leitenantas.

Nuo 1790 m. Vilniaus karo inžinerijos mokyklos viršininkas. 1794 m. balandžio mėn. vadovavo Vilniaus išvadavimui. Gegužės mėn. sukilimo vyriausybės – Lietuvos tautinės aukščiausiosios tarybos – paskirtas Lietuvos sukilėlių ginkluotųjų pajėgų vadu, gavo generolo leitenanto laipsnį. Mūšyje ties Polianais privertė pasitraukti iš Vilniaus prieigų caro kariuomenę. Nepatenkintas J. Jasinskio radikalumu vyriausiasis sukilimo vadas T. Kosciuška 1794 m. birželio mėn. pašalino jį iš Lietuvos sukilėlių vado pareigų. Žuvo vadovaudamas Varšuvos priemiesčio Pragos gynybai.