JAV nepriklausomybės karas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
JAV nepriklausomybės karas

Šiaurės Amerikos kolonijos XVIII a.
Šiaurės Amerikos kolonijos XVIII a.
D. Britanijai priklausiusių 13 kolonijų Š. Amerikoje karas su metropolija dėl nepriklausomybės 1775-1783 m.

XVIII a. vid. padidėjo nesutarimai tarp metropolijos ir Š. Amerikos kolonijų. Anglijos vyriausybės sankcijos trukdė plėtotis kolonijų pramonei ir prekybai. Kolonijose itin didelį pasipiktinimą sukėlė vilnos eksporto iš kolonijų draudimas, 1750 m. įstatymas, draudžiantis steigti metalo dirbtuves, 1763 m. draudimas kolonizuoti žemes už Alegenio kalnų, navigacijos aktai, reglamentuojantys kolonijų prekybą su metropolija ir trečiosiomis šalimis. Kūrėsi patriotinės organizacijos, raginančios priešintis metropolijos sankcijoms. Prasidėjo vietinės reikšmės sukilimai. 1775 m. pradėti atviri karo veiksmai. 1775 m. Filadelfijoje susirinkęs Antrasis kontinentinis kongresas sukūrė reguliarią kariuomenę, kuriai vadovauti paskyrė Dž. Vašingtoną. 1781 m. metropolijos karinės pajėgos kapituliavo. 1783 m. Versalio sutartimi D. Britanija pripažino JAV nepriklausomybę.