Jėzus Kristus

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Jėzus Kristus

(hebr. Ješua – Jahvė gelbėja, lot. Christus – Pateptasis, Mesijas; m. apie 30), religinis reformatorius ir krikščionybės pradininkas, gyvenęs Palestinoje.

Gimė Judėjos Betliejuje Erodo Didžiojo viešpatavimo pabaigoje. Iki 27 metų tikriausiai gyveno Nazarete, vėliau pradėjo savo viešąją veiklą Galilėjoje, Samarijoje, Judėjoje. Priešinosi formalizuotam fariziejų ir kitų žydų požiūriui į tikėjimą, skelbė Dievo karalystės, tikėjimo bei meilės eros pradžią. Konservatyviosios Jeruzalės teokratijos buvo apkaltintas kurstąs politines aistras. Būdamas 30 ar 33 metų romėnų prokuratoriaus Pontijaus Piloto nuteistas mirties bausme nukryžiuojant. Daugumos krikščionių Bažnyčių pripažįstamas Švč. Trejybės antruoju asmeniu.