Jonas III

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Jonas III

(1537-1592), Švedijos karalius (1569-1592), Gustavo I Vazos antrasis sūnus.

1569 m. švedų didikams nuvertus nuo sosto vyresnįjį į brolį Eriką XIV, tapo Švedijos karaliumi. Nenorėjo atsisakyti pretenzijų į Livoniją. Mirus Steponui Batorui, jo našlė Ona Jogailaitė kreipėsi į Joną III, prašydama jo sūnaus Zigmanto kandidatūros į Respublikos sostą. 1587 m.Zigmantas buvo išrinktas Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu (Vazų dinastija Respublikoje išsilaikė 1587-1668). Jonas III Švedijos sostą paliko jaunesniajam broliui Karoliui IX.