Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Judėjai

judaizmo – monoteistinės etninės religijos – išpažinėjai, daugiausia žydai.