Jungtinių Tautų Organizacija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Jungtinių Tautų Organizacija

(JTO), tarptautinė organizacija, įkurta 1945 m. vykusioje San Francisko konferencijoje. Priklauso apie 200 pasaulio valstybių. Organizacijos tikslas – išsaugoti taiką pasaulyje, puoselėti demokratinius tautų bendradarbiavimo principus, palaikyti tarptautinę teisę ir saugumą, gerbti žmonių teises ir laisves. Lietuva JTO nare tapo 1991 09 17.

Statutas buvo paruoštas JAV, SSRS ir D. Britanijos atstovų konferencijose: 1944 m. Dumbarton Okse (Vašingtonas), 1945 m. Jaltoje ir San Franciske. Pagrindinės institucijos: Generalinė Asamblėja, Saugumo taryba, Ekonominė ir socialinė taryba, Globos taryba, Sekretoriatas.