Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Junkeris

(vok. Junker):
1. jaunuolis bajoras, tarnaujantis kariuomenėje ir siekiantis gauti karininko laipsnį;
2. Rusijos imperijoje bajoriškos kilmės karo arba junkerių mokyklos auklėtinis.