Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Juozapavičius Antanas

(1894-1919), pirmasis Lietuvos karininkas, žuvęs kovose dėl nepriklausomybės.

Mokėsi Rygos gimnazijoje, tačiau už lietuvybės platinimą iš jos buvo pašalintas. 1915 m. įstojo į Maskvos karo mokyklą, tarnavo Tverėje, Gatčinoje, 1917 m. buvo Vitebsko lietuvių bataliono vadu. Bolševikams paėmus valdžią Rusijoje, grįžo į Lietuvą. 1918 m. paskirtas krašto apsaugos ministro adjutantu, 1919 m. I pėstininkų pulko Alytuje vadu. Žuvo Alytuje, kovodamas su bolševikais.

Portretai

Dezideras Chlapovskis
Dezideras Chlapovskis

Išmintis

Kai gyvenimo prasmė prarasta dėl nepakeliamo lengvumo ir sotumo, kai būna pamirštas alkio ir nuovargio jausmas, tada pradedama išsigalvoti visokia velniava, ir, nekontroliuojama, ji įgauna baisias formas.