Juozapavičius Antanas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Juozapavičius Antanas

(1894-1919), pirmasis Lietuvos karininkas, žuvęs kovose dėl nepriklausomybės.

Mokėsi Rygos gimnazijoje, tačiau už lietuvybės platinimą iš jos buvo pašalintas. 1915 m. įstojo į Maskvos karo mokyklą, tarnavo Tverėje, Gatčinoje, 1917 m. buvo Vitebsko lietuvių bataliono vadu. Bolševikams paėmus valdžią Rusijoje, grįžo į Lietuvą. 1918 m. paskirtas krašto apsaugos ministro adjutantu, 1919 m. I pėstininkų pulko Alytuje vadu. Žuvo Alytuje, kovodamas su bolševikais.