Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Kadencija

įstatymo numatytas laikotarpis veikti kokiai nors valstybinei institucijai ar eiti pareigas pareigūnui.