Kaganovičius Lazaris

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Kaganovičius Lazaris

(1893-1991), SSRS valstybės veikėjas. Jaunystėje dirbo batsiuviu. 1924-1957 m. SSKP CK narys. XX a. 3-6 deš. buvo CK sekretoriumi, politbiuro nariu, vadovavo Maskvos miesto komitetui. Dalyvavo organizuojant stalinines represijas. 1953-1957 m. Ministrų tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas.

Nepritarė N. Chruščiovo pradėtam destalinizavimui. 1957 m. dėl dalyvavimo nesėkmingame perversme prieš N. Chruščiovą pašalintas iš visų pareigų, vėliau – ir iš partijos.