Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Kaimo bendruomenė

(valstiečių bendruomenė, žemės bendruomenė), žemdirbių bendruomenė, Lietuvoje vadinta lauku. Jos nariai – laukininkai.