Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Kairieji

socialistinių, socialdemokratinių pažiūrų politikai ir politinės partijos.