Kairys Steponas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Kairys Steponas

St. Kairys
St. Kairys
(1879-1964), lietuvių politikas, publicistas, vienas Lietuvos socialdemokratų partijos vadovų. 1920-1927 m. Seimų narys. 1943-1945 m. VLIK pirmininkas.

Dirbo inžinieriumi Samaroje, nuo 1912 m. – Kaune, Vilniuje. Dalyvavo socialdemokratų veikloje, 1901-1944 m. Lietuvos socialdemokratų partijos centrinio komiteto narys. 1917 m. dalyvavo organizuojant Vilniaus konferenciją, kurioje buvo išrinktas Lietuvos tarybos nariu. 1917-1919 m. buvo laikraščio „Darbo balsas“, 1919-1928 m. laikraščio „Socialdemokratas“ redaktorius. 1919 m. Lietuvos Respublikos tiekimo ir maitinimo ministras. 1923-1943 m. dėstė Kauno universitete. Po II pasaulinio karo emigravo į Vakarus. Parašė darbų apie kanalizacijos įrengimų projektavimą, straipsnių, feljetonų, atsiminimų, politinių brošiūrų.