Kalinauskas Konstantinas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Kalinauskas Konstantinas

K. Kalinauskas
K. Kalinauskas
(1838-1864), vienas 1863-1864 m. sukilimo vadų. Teisininkas.

Nuo 1861 m. gyveno Gardine, ten įsteigė slaptą spaustuvę, kurioje 1862-1863 m. spausdino laikraštį „Mužyckaja prauda“. 1862-1863 m. vadovavo Lietuvos provincijų komitetui. Atsakė už sukilimo propagandą, ginklus, instrukcijų rengimą. 1863 m. kovo mėn. tapo Lietuvos provincijų valdymo skyriaus įgaliotuoju komisaru Gardino gubernijoje. Nuo 1863 m. birželio mėn. įėjo į naują sukilimo vadovybę, kurioje daugumą sudarė raudonieji. Vadovaudamas sukilimui slapta gyveno Vilniuje. 1864 m. vasario mėn. suimtas. Nubaustas mirties bausme.