Kalniškės mūšis

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Kalniškės mūšis

vienas didžiausių pokario partizanų mūšių, vykęs 1945 m. gegužės 16 d. Kalniškės miške, prie Krosnos (Simno vlsč., dab. Lazdijų r.).

Sovietų Sąjungos NKVD kariuomenė, talkinant Simno stribams apsupo 80-120 partizanų, vadovaujamų J. Neifaltos-Lakūno. Mūšis truko iki vakaro. Partizanai iš apsupimo prasiveržė tik sutemus. Žuvo 44 kovotojai, jų tarpe – vado žmona A. Neifaltienė-Pušelė. Palaikai atvežti į Simną ir išniekinti aikštėje. Po trijų dienų užkasti Simno ežero pakrantėje. 1990 m. partizanų palaikai perlaidoti Simno kapinėse, 1991 m. mūšio vietoje pastatytas paminklas.