Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Kamenevas Levas

(tikr. Levas Rozenfeldas; 1883-1936), Sovietų Rusijos ir SSRS politikas, fanatiškas pasaulinės komunistinės revoliucijos šalininkas. 1917 m. RKP(b) CK narys.

1917 m. drauge su G. Zinovjevu viešai pasisakė prieš bolševikų rengiamą Spalio sukilimą. Vėliau aktyviai kūrė bolševikų diktatūrą. 1925-1927 m. dalyvavo opozicijoje prieš J. Staliną. 1927 m. pašalintas iš partijos, bet po viešos atgailos 1928 m. vėl priimtas. 1934 m. drauge su G. Zinovjevu, apkaltinus S. Kirovo nužudymu, nuteistas kalėti. 1936 m. sušaudytas.

Portretai

Kazys Grinius
Kazys Grinius

Išmintis

Kai kurie žmonės privačią įmonę laiko grobuonimi tigru, kurį reikia nušauti. Kiti žiūri į privačią įmonę kaip į karvę, kurią galima melžti. Nedaug žmonių mato ją kaip sveiką arklį, tempiantį tvirtą vežimą.