Kapitula

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Kapitula

1. katalikų vienuolių arba religinį riterių ordiną valdančių asmenų kolegija;
2. katalikų ir anglikonų vyskupo patariamasis organas – dvasininkų kolegija, esanti prie katedros. Vyskupui mirus, iš savo tarpo kapitula išrenka vikarą, kuris valdo vyskupiją tol, kol paskiriamas naujas vyskupas.

Nuo Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo (1926) veikia Vilniaus, Kauno, Telšių, Vilkaviškio, Panevėžio, Kaišiadorių, Šiaulių katedrų kapitulos.