Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Karaimai

sen. tiurkų kilmės tauta, VIII-X a. priklausiusi Chazarų kaganatui. VIII-IX a. išplito Persijoje, Sirijoje, Palestinoje ir Egipte. Nuo XI a. gyveno Kryme, vertėsi žemės ūkiu, sodininkyste ir smulkiaisiais amatais. Lietuvoje apsigyveno XIV a. pab.

Manoma, kad Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas po žygio į Aukso ordos valdomas stepes atgabeno apie 380 karaimų šeimų kartu su Krymo totoriais kaip karo belaisvius ir kolonistus. Pradžioje gyveno Trakuose, vėliau išplito po Vilnių, Panevėžį, Lucką, Haličą. Lietuvoje gyveno atskiromis bendruomenėmis. Išliko iki šių dienų. Turi savo maldos namus – kineses.

Portretai

Julija Žemaitė
Julija Žemaitė

Išmintis

Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, – vadinasi netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, kuris pokalbio nevertas, – vadinasi, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių.