Karaliaučiaus universitetas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Karaliaučiaus universitetas

Karaliaučiaus pilis
Karaliaučiaus pilis
vienas seniausių Vid. Europos universitetų. 1544 m. įsteigė kunigaikštis Albrechtas Brandenburgietis.

Iš pradžių turėjo 4 fakultetus: filosofijos, teisės, teologijos, medicinos. 1544 m. jame dirbo 11 profesorių (tarp jų Abraomas Kulvietis – graikų kalbos ir Stanislovas Rapolionis – teologijos), studijavo apie 200 studentų. Svarbiausias dėstomas dalykas buvo teologija. 1755-1796 m. čia dėstė Imanuelis Kantas. 1544-1546 m. mokėsi apie 20 lietuvių iš LDK, o 1744 m. – apie 60. Veikė studentų organizacija „Lithuania“. Studentams iš LDK Albrechtas Brandenburgietis skyrė stipendijų, o šie stodami turėjo prisiekti, kad baigę mokslus skelbs protestantizmą tarp lietuvių. XVI a. universitete mokėsi Martynas Mažvydas, Baltramiejus Vilentas, Augustinas Jomantas, Merkelis Giedraitis, Jonas Bretkūnas. Prie universiteto 1718-1944 m. veikė lietuvių kalbos seminaras, mokęs lietuvių kalbos būsimus lietuvių parapijų kunigus.