Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Karalius

valstybės vadovas monarchinėje valstybėje.

Paprastai karaliaus sostas perduodamas paveldėjimo būdu, bet gali būti ir nustatyta tvarka renkamas karalius, kuris pakeičia mirusį savo pirmtaką. Dažniausiai asmuo, gavęs karaliaus titulą, jį turi iki gyvos galvos.