Karinis komunizmas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Karinis komunizmas

Sovietų Rusijos bolševikų socialinė ir ekonominė politika per pilietinį karą (1917-1922).

Pagrindinis tikslas buvo aprūpinti Raudonąją armiją ir miesto gyventojus maisto produktais. Bolševikai nacionalizavo vidutinę ir stambiąją pramonę, ūkį mobilizavo pilietinio karo reikmėms tenkinti, įvedė centralizuotą valdymą, visuotinio darbo prievolę. Pinigai neteko vertės. Prekių, maisto produktų paskirstymą tvarkė valstybė. Iš valstiečių prievarta buvo atimamos beveik visos maisto atsargos. Šios priemonės sukėlė gyventojų maištus. 1921 m. karinio komunizmo politikos teko atsisakyti, jį pakeitė NEP'as.