Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Katalikai

labiausiai paplitusios krikščionybės krypties – katalikybės išpažinėjai.