Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Kazimiero teisynas

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero patvirtintas teismo sprendimų (daugiausia dėl turto vagysčių) rinkinys, galiojęs 1468-1529 m. Aukštaitijoje ir vad. Juodojoje Rusioje. Pirmas Lietuvoje teisės kodifikavimo bandymas. Teisyną sudaro 25 straipsniai.