Kerenskis Aleksandras

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Kerenskis Aleksandras

Al. Kerenskis
Al. Kerenskis
(Aleksandr Kerenskij; 1881-1970), Rusijos advokatas, politikas, ministras pirmininkas (1917).

Jaunystėje dalyvavo socialistų revoliucionierių politinėje veikloje. 1905 m. suimtas už revoliucinę propagandą. 1912-1917 m. Dūmos narys, trudovikų frakcijos lyderis. Nuo 1917 m. eserų partijos narys. 1917 m. teisingumo, karo ministras, nuo 1917 m. liepos 21 d. ministras pirmininkas. Bandė išlaikyti demokratinę sistemą Rusijoje po Spalio perversmo. Iš fronto atšaukęs lojalius kariuomenės dalinius mėgino užimti bolševikų valdomą Petrogradą (vad. Kerenskio ir Krasnovo maištas). 1918 m. emigravo į Prancūziją. Nuo 1940 m. gyveno JAV, dalyvavo antisovietinėje veikloje.