Kernavės piliakalniai

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Kernavės piliakalniai

5 piliakalniai Kernavės (Širvintų r.) pakraštyje: Aukuro kalnas, Mindaugo Sostas, Kriveikiškio piliakalnis, Pilies kalnas, Lizdeikos kalnas.

Aukuro kalne rastas 4 m storio XIII-XIV a. kultūrinis sluoksnis. Į rytus nuo Aukuro kalno už gilios daubos yra Kriveikiškio piliakalnis. Į šiaurę nuo Aukuro kalno yra Pilies kalnas. Jame rasta gynybinių sienų, pastatytų iš akmens ir medžio. Spėjama, kad Lizdeikos kalno vietoje XIII-XIV a. stovėjo Kernavės pilis, kurią mini XVI a. metraščiai kaip Lietuvos sostinę. Piliakalnius tyrinėjo A. Luchtanas. Rasta daiktų, kurie liudija giliausią praeitį siekiančią Kernavės senovę. Rasti pilkapiai su degintų mirusiųjų kapais datuojami maždaug V a. pr. Kr. Pilių vietoje ir gyvenvietėse rasta IX-XVI a. namų, įvairiausių to laikotarpio dirbinių ir žmonių kapų.