Ketverių metų seimas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Ketverių metų seimas

ATR seimas, posėdžiavęs 1788-1792 m. Varšuvoje ir priėmęs daug svarbių nutarimų, pakeitusių valstybės valdymo sistemą.

Seimui susirinkti susidarė palankios tarptautinės aplinkybės, kuriomis nutarė pasinaudoti ATR valstybės reformų šalininkai. 1787 m. Rusija ir Austrija įsitraukė į karą su Turkija, Švedija 1788 m. pradėjo karą su Rusija, iškilo rimti prieštaravimai tarp Rusijos ir Prūsijos. Seimas priėmė įstatymų, kuriais buvo siekiama sustiprinti valstybę, reformuoti jos santvarką ir pritaikyti ją kapitalizmo raidai, išsivaduoti iš Rusijos politinės įtakos. Nutarė padidinti kariuomenę iki 100 000 žmonių. Panaikino Nuolatinę tarybą, kurią laikė Rusijos įtakos valstybėje įrankiu, vietoj jos įkūrė bendrus Lenkijai ir LDK centro valdžios organus – Abiejų tautų komisijas, taip pat vietinės vykdomosios valdžios organus – civilines ir karines tvarkomąsias komisijas. Seimo reikalavimu 1789 m. pavasarį Rusija išvedė iš Respublikos kariuomenę. 1791 m. miestų įstatymu seimas daugeliu atveju sulygino miestiečių ir bajorų teises. Svarbiausias įstatymas – 1791 m. priimta Gegužės trečiosios konstitucija. 1791 m. priimtas Lenkijos ir LDK Savitarpio garantijos įstatymas. Juo buvo patvirtinta, kad LDK ir ateityje turės atskirą iždą, tiek pat ir tokios pat kompetencijos kaip Lenkija ministrų pareigybių, pusę vietų centro valdžios organuose, seimas kas 3 metai posėdžiaus Lietuvoje, Gardine. 1792 m. Targovicos konfederacija ir 1793 m. Gardino seimas Ketverių metų seimo reformas panaikino.