Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Kirilika

vienas seniausių slavų tautų raidynų ir raštų. Pavadinimą gavo iš slavų švietėjo Kirilo vardo. Manoma, kad sukurta IX a. pab. pietinėje Bulgarijoje.

Kirilikos pagrindas – graikų raštas. Turi 43 raides. Nuo glagolikos skiriasi raidžių forma. 1708 m. Petro I iniciatyva modifikuota kirilikos forma vadinama graždanka.