Klaipėdos kraštas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Klaipėdos kraštas

Klaipėdos uostas tarpukariu
Klaipėdos uostas tarpukariu
Mažosios Lietuvos šiaurinė dalis Lietuvos vakaruose palei Nemuno žemupį ir Baltijos jūrą. 1919 m. Versalio sutartimi atskirtas nuo Vokietijos. 1923 m. sausio 19 d. deklaracija kraštas prijungtas prie Lietuvos autonominėmis teisėmis.

1920-1923 m. Antantės valstybių pavedimu jį administravo Prancūzija. 1923 m. sausio 9 d. Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas manifestu paskelbė, jog kraštą ima valdyti komitetas ir Direktorija. 1923 m. sausio 10-15 d. į kraštą įžengusi apie 1500 sukilėlių rinktinė užėmė Klaipėdą. 1923 m. vasario 16 d. Ambasadorių konferencija Paryžiuje perdavė Klaipėdos krašto valdymą autonominėmis teisėmis perdavė Lietuvai. 1939 m. kovo 22 d. Vokietijos vyriausybei pareikalavus, Lietuvos vyriausybė perleido kraštą Vokietijai. 1945 m. sausio 2 d., sovietams okupavus Lietuvą, tapo LSSR dalimi.