Kleinas Danielius

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Kleinas Danielius

(1609-1666), evangelikų liuteronų kunigas, lietuvių raštijos kūrėjas. 1653 m. išleido lotynų kalba pirmąją lietuvių kalbos gramatiką „Grammatica Litvanica“.

1636 m. filosofijos magistro laipsniu baigė Karaliaučiaus universitetą ir iki mirties kunigavo Tilžės lietuvių bažnyčioje. 1654 m. išleido „Grammatica Litvanica“ santrauką vokiečių kalba. D. Kleino gramatikoje pirmą kartą sistemingai aprašyta lietuvių kalbos gramatinė sandara, nustatytos to meto bendrinės lietuvių kalbos normos. Šio kalbininko gramatikomis sekė beveik visi XVIII a. Mažosios Lietuvos lietuvių kalbos gramatikų autoriai. D. Kleinas koregavo J. Bretkūno Biblijos vertimo 4-ąją dalį, išleido giesmyną „Naujos giesmių knygos“ (1666) ir prie jo pridėjo naujas maldų knygeles. Buvo parengęs vokiečių-lietuvių kalbų žodyną, kuris liko neišspausdintas.