Klimas Petras

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Klimas Petras

(1891-1969) Lietuvos diplomatas, istorikas, 1918 m. Nepriklausomybės Akto signataras. 1919-1923 m. užsienio reikalų viceministras, 1923-1940 m. Lietuvos pasiuntinys Italijoje ir Prancūzijoje.

Aktyviai bendradarbiavo spaudoje, dėstė universitete, buvo pirmasis „Lietuvos aido“ redaktorius. Parašė istorijos vadovėlių gimnazijoms ir mokslo studijų. Karo metais kalintas hitlerininkų, 1945-1953 m. – sovietiniame lageryje. Iš Čeliabinsko srities lagerių į Lietuvą grįžo palaužta sveikata. Rašė filosofijos ir Lietuvos diplomatijos studijas, atsiminimus.