Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Koliška Boleslovas Kajetonas

(1837-1863), 1863 m. sukilimo Lietuvoje dalyvis, rinktinės vadas.

1863 m. kovo mėn. netoli Kauno subūrė sukilėlių būrį. Prie šio būrio prisijungus B. Žarskio ir A. Norvaišos būriams, rinktinė, pavadinta „Dubysos pulku“, kovėsi prie Aukštadvario, Lenčių, Misiūnų. Vadovavo sukilėlių kolonai, kuri 1863 m. gegužės 7-9 d. kovėsi prie Medeikių, Gudiškio ir Šniurkiškių. Pateko į nelaisvę, karo lauko teismo nuosprendžiu sušaudytas.