Komjaunimas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Komjaunimas

(pilnas pavadinimas – Visasąjunginė Lenino komunistinė jaunimo sąjunga; VLKJS), SSRS visuomeninė politinė jaunimo organizacija, veikusi 1918-1991 m.

Vadovavo ir kontroliavo SSKP. Nariais galėjo būti asmenys nuo 14 iki 28 metų. Pagrindinis uždavinys – komunistiškai auklėti jaunimą, padėti įgyvendinti SSKP politiką. Lietuvoje veikęs padalinys buvo vadinamas Lietuvos Lenino komunistine jaunimo sąjunga (LLKS).