Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Komunikatas

oficialus vyriausybės pranešimas, pareiškimas.