Komunistai

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Komunistai

komunizmo ideologijos šalininkai. 

Komunizmo ideologiją paskelbė K. Marksas ir F. Engelsas „Komunistų partijos manifeste“ (1848) ir kituose savo darbuose. Komunistų judėjimas prasidėjo XIX a. viduryje. Po Pirmojo pasaulinio karo atskirų šalių komunistų partijos susitelkė Komunistų internacionale, kuriam iš Maskvos vadovavo Leninas ir Stalinas. Komunizmas buvo valstybinė ideologija SSRS 1917-1991 m., Kinijoje nuo 1949 m., Šiaurės Korėjoje nuo 1948 m., Vietname nuo 1954 m., Vidurio ir Rytų Europoje 1944-1989 m., Kuboje nuo 1959 metų.