Komunistų partijos manifestas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Komunistų partijos manifestas

1848 m. Londone vokiečių kalba išleistas Karlo Markso ir Frydricho Engelso pirmas programinis komunistų dokumentas, kuriame išdėstytos svarbiausios marksizmo idėjos.

Jie teigė, kad klasių kova yra pagrindinė istorijos varomoji jėga. Visa žmonijos istorija yra kova tarp tų, kurie turi kokio nors turto ir tarp tų, kurie jo neturi – tarp valdančiosios ir engiamosios klasės. Kapitalistinė pramoninė visuomenė išnaudoja ir naudojasi darbininkais, bet tai yra būtina pakopa pakeliui į pasaulinę komunistinę visuomenę, kurioje visi dirbs pagal galimybes, o gaus pagal protingus poreikius. Šiam tikslui pasiekti visų šalių darbininkai turi susivienyti, nepaisydami valstybinių sienų, ir turi būti pasiryžę įvykdyti revoliuciją, kuri sugriautų buržuazinę visuomenę. Marksistai propagavo internacionalizmą. Skirtumus tarp žmonių kuria klasinė priklausomybė, o ne odos spalva, kalba ar kultūra.