Konkordatas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Konkordatas

(lot. concordatus – sutartas), valstybės sutartis su Apaštalų Sostu, kuria nustatoma Katalikų Bažnyčios teisinė padėtis toje valstybėje.

Lietuva konkordatą pasirašė 1927 m. Juo įtvirtintas privalomas tikybos mokymas visose mokyklose, Bažnyčiai patvirtinta teisė valdyti turtą, suteiktos mokesčių lengvatos, įsipareigota iš valstybės iždo mokėti dvasininkams algas ir pensijas. Konkordatas galiojo iki 1940 06 26. Apaštalų Sosto ir Lietuvos Respublikos diplomatiniai santykiai oficialiai atkurti 1991 m.