Konstanco susirinkimas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Konstanco susirinkimas

Konstancas
Konstancas
1414-1418 m. Konstance (Vokietija) įvykęs visuotinis Katalikų Bažnyčios susirinkimas. Didžiausias viduramžių Bažnyčios susirinkimas.

Svarbiausi iniciatoriai buvo Vokietijos imperatorius Zigmantas I ir Pizos popiežius (antipopiežius) Jonas XXIII. Likvidavo Vakarų Katalikų Bažnyčios „didįjį skilimą“, svarstė Bažnyčios reformas, Jano Huso erezijas, bažnytinės unijos klausimus. Susirinkime siekta užbaigti Šimtametį karą tarp Prancūzijos ir Anglijos, sutelkti Europos jėgas kovai su turkais. To meto dvasininkų, politikų ir intelektualų elitas turėjo spręsti LDK ginčą su Ordinu dėl Žemaitijos. Susirinkimas nepripažino Lietuvai Žemaitijos: nusprendė, kad politiškai ši turi būti pavaldi imperatoriui Zigmantui I, bet pakrikštyti ją turi Jogaila su Vytautu. 1417 m. Žemaitijos bažnytiniams reikalams tvarkyti susirinkimo nurodymu buvo įsteigta Medininkų vyskupija.