Konstitucinė monarchija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Konstitucinė monarchija

valstybės valdymo forma, kai monarcho valdžia yra ribojama konstitucijos.

Monarchas paprastai atlieka reprezentacines valstybės vadovo funkcijas. Įstatymų leidžiamoji valdžia bei vykdomoji valdžia priklauso demokratiniu būdu išrinktam parlamentui ir jam atskaitingai vyriausybei. Valstybės vadovas paprastai yra karališkosios šeimos galva; sostą paveldi įpėdinis. Pavyzdžiui, Japonijoje valstybės vadovas yra imperatorius. Jis neturi realios valdžios, ji priklauso demokratiškai išrinktam parlamentui ir jo sudarytai vyriausybei, vadovaujamai ministro pirmininko, kuris paprastai yra valdančiosios partijos (parlamente turinčios daugumą) lyderis.