Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Kontrrevoliucija

1. kova prieš revoliuciją;
2. siekis sugrąžinti ikirevoliucinę tvarką.