Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Koranas

šventoji musulmonų knyga. Joje išdėstytas islamo pradininko Mahometo mokymas, religinės dogmos, kulto ir ritualo priesakai, moralės ir teisės normos.

Koranas laikomas prieš visus amžius buvusiu, nesukurtu Alacho žodžiu, kurį, musulmonų tikėjimu, Alachas per arkangelą Gabrielių (arab. Jebriil) apreiškė pranašui Mahometui kaip apreiškimą. Koranas pradėtas apreikšti musulmonų kalendoriaus ramadano mėnesį, per kurį musulmonams privaloma pasninkauti. Apreiškimai buvo surašyti arabų k. Po Mahometo mirties suskirstyti į 114 surų (skyrių) nuo 3 iki 286 ajatų  (frazių). Tradicinio islamo musulmono elementaraus išsilavinimo pagrindas – Korano teksto mokymasis atmintinai.

Portretai

Džordžas Maršalas
Džordžas Maršalas

Išmintis

Kai kurie žmonės privačią įmonę laiko grobuonimi tigru, kurį reikia nušauti. Kiti žiūri į privačią įmonę kaip į karvę, kurią galima melžti. Nedaug žmonių mato ją kaip sveiką arklį, tempiantį tvirtą vežimą.