Kornilovas Lavras

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Kornilovas Lavras

(Lavr Kornilov; 1870-1918), rusų karininkas, generolas. Vienas kovos su bolševikų valdžia vadovų.

Baigė generalinio štabo akademiją, dalyvavo rusų-japonų ir I pasauliniame karuose, pritarė Vasario revoliucijai. 1917 m. tapo infanterijos generolu, Laikinosios vyriausybės paskirtas Peterburgo karinės apygardos vadu, vėliau Pietvakarių fronto vadu. Fronto vadu sutiko būti su sąlyga, kad bus grąžinta mirties bausmė fronte, ir vos pradėjęs eiti šias pareigas paskelbė įsakymą nedvejojant šaudyti iš kulkosvaidžių ir patrankų į bėgančius kareivius. Buvo griežtai nusistatęs prieš visuomenines organizacijas kariuomenėje. Netrukus paskirtas Vyriausiuoju kariuomenės vadu vietoj A. Brusilovo. 1917 m. rugpjūčio 21 d. atidavęs vokiečiams Rygą, nepaklusęs A. Kerenskio sprendimui pašalinti jį iš pareigų, rugpjūčio  27 d. nusprendė pulti Petrogradą. Kariuomenė pakeliui išsisklaidė, ir L. Kornilovas su artimiausiais bendražygiais buvo uždarytas į kalėjimą. Spalio mėn., prieš bolševikams paimant vyriausiąją karo būstinę, generolas V. Duchoninas išvadavo generolus L. Kornilovą ir A. Denikiną. L. Kornilovas persikėlė į Novočerkaską, kur kartu su generolu M. Aleksejevu ėmėsi vadovauti savanorių armijai. Tapo vienu iš kovos su sovietų valdžia vadovų. Žuvo per Jekaterinodaro šturmą.