Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Korsaras

(it. corsaro), jūrų plėšikas, piratas.