Kosakovskis Simonas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Kosakovskis Simonas

(1741-1794), LDK politinis, karo veikėjas. Prisidėjęs prie Baro konfederacijos, 1768 m. pirmasis suorganizavo konfederatų būrius Lietuvoje. Žlugus Baro konfederacijai (1772), orientavosi į Rusiją. 1790 m. įstojo į Rusijos kariuomenę, generolas leitenantas. Dalyvavo Lenkijos emigrantų – Gegužės 3-osios konstitucijos priešininkų – veikloje, padėjo caro vyriausybei 1792 m. suorganizuoti Targovicos konfederaciją.

1792 m. birželio 14 d. su caro kariuomene atvyko į Vilnių, 25 d. paskelbė naujos valdžios – LDK generalinės konfederacijos – sudarymą. Jos vardu pasiskelbė LDK lauko etmonu. Nuo 1793 m. liepos mėnesio LDK didysis etmonas. Gynė LDK atskirumą nuo Lenkijos. 1793 m. Gardino seimo paskirtas LDK karo komisijos pirmininku. 1794 m. Jokūbo Jasinskio vadovaujamų sukilėlių suimtas ir pakartas.