Kosciuška Tadas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Kosciuška Tadas

T. Kosciuška
T. Kosciuška
(1746-1817), Lenkijos ir Lietuvos politinis ir karo veikėjas, generolas. 1794 m. ATR sukilėlių ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas diktatorius.

1769-1774 m. tobulinosi Paryžiaus karo akademijoje, dalyvavo JAV Nepriklausomybės kare (1775-1783). 1789 m. paskirtas Lenkijos kariuomenės brigados vadu. 1792 m. pasižymėjo kare su Rusijos kariuomene, rėmusia Targovicos konfederaciją. Emigravo į Saksoniją. Vienas iš 1794 m. sukilimo organizatorių. 1794 m. kovo mėnesį Krokuvoje paskelbtas vyriausiuoju sukilimo vadu – diktatoriumi. 1794 m. kovo-birželio mėnesiais vadovavo sukilėlių pajėgoms. Liepos pradžioje vadovavo Varšuvos gynimui nuo Prūsijos ir Rusijos kariuomenių. 1794 m. gegužės 7 d. Polaneco universalu suteikė asmens laisvę baudžiauninkams. 1794 m. spalio 10 d. mūšyje ties Macejovicais buvo sužeistas ir pateko į caro kariuomenės nelaisvę, kalintas Petropavlovsko tvirtovėje Peterburge. 1796 m. paleistas. Gyveno JAV, Prancūzijoje, Šveicarijoje. Laiškuose pabrėždavo esąs LDK pilietis, nors, vadovaudamas sukilimui, prisidėjo prie nepripažinusių LDK savarankiškumo.