Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Kosmogonija

(pasaulio atsiradimas), astronomijos šaka, tirianti visatą kaip visumą, jos geometrinę struktūrą, evoliuciją bei jos objektų kilmę.