Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Kraševskis Juzefas Ignacas

(1812-1887), lenkų rašytojas, istorikas. Istorinio kraštotyrinio veikalo „Senovės Lietuva“ autorius.

Studijavo Vilniaus universitete, dalyvavo anticariniame studentų judėjime. 1863 m. emigravo į Vokietiją. 1841-1851 m. Vilniuje leido mokslo, literatūros ir meno žurnalą „Athenaeum“. Parašė romanų, apsakymų, poemų, eilėraščių, istorijos, literatūros kritikos veikalų. Kai kuriuos kūriniuose vaizduoja Lietuvos praeitį (poemos „Anafielas“, „Vitolio rauda“ ir kt.). Parašė istorinį kraštotyrinį veikalą „Senovės Lietuva“, kuriame paskelbė daug lietuviškų patarlių.