Krikščionybė

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Krikščionybė

didžiausia pasaulio religija, apimanti apie 37 proc. visų pasaulio tikinčiųjų. Skiriamos 3 šakos: katalikybė, protestantizmas ir stačiatikybė. Atsirado I a. Art. Rytuose, vėliau įsigalėjo visame helenistiniame pasaulyje. Tikėjimo pradininkas Jėzus Kristus – Dievo sūnus ir žmonijos nuodėmių atpirkėjas.

Apaštalas Paulius Tarsietis suteikė krikščionybei universalumo, atskirdamas ją nuo judaizmo šaknų. Po Milano edikto (313) ir Teodosijaus įsakymo (382) tapo vienintele oficialia antikinio pasaulio religija. XI a. krikščionybę pirmą kartą ištiko krizė, sukėlusi 1054 schizmą tarp katalikų ir stačiatikių. XVI a. reformacija nuo katalikybės atskyrė protestantizmą. XX a. ėmė reikštis krikščionių susivienijimo ir bendrų sąlyčio taškų paieškos (vadinamasis ekumeninis judėjimas).