Krikščionys demokratai

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Krikščionys demokratai

(krikdemai), politinė srovė, propaguojanti krikščioniškąsias vertybes, tautos vienybės idėją.

Lietuvoje veikė įvairios krikščionių demokratų organizacijos – Lietuvių krikščionių demokratų sąjunga (1905-1906), ateitininkai (įsteigti 1911), angelaičiai (1922-1940) ir kt. 1917 m. susikūrė Lietuvių krikščionių demokratų partija. Įvairios lietuvių krikščionių demokratų organizacijos veikia JAV, Vakarų Europoje, Kanadoje, Lotynų Amerikoje. Krikščionių demokratų atstovas Aleksandras Stulginskis buvo Lietuvos Respublikos Prezidentas (1920-1926). Krikščionys demokratai leido laikraščius ir žurnalus „Nedėldienio skaitymai“ (1905-1907), „Tėvynės sargas“ (1917-1926), „Židinys“ (1924-1940) ir kt.