Krištolinė naktis

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Krištolinė naktis

žydų pogromas Vokietijoje 1938 m. lapkričio 9-10 d. naktį. Pavadinimas prigijo dėl rytą gatvėse likusių stiklo šukių.

Pretekstas buvo jauno Vokietijos žydo H. Grynšpano surengtas pasikėsinimas prieš Vokietijos diplomatą Paryžiuje. Per pogromą ir tuoj po jo buvo nužudytas 91 žmogus, apie 20 tūkst. uždaryta į koncentracijos stovyklas, sugriauta 281 sinagoga ir apie 200 kitų pastatų, apiplėšta ir sunaikinta apie 7500 žydų parduotuvių. Po pogromo prasidėjo žiaurios žydų represijos: jiems uždėta 1 mlrd. markių kontribucija, nusavintos jų įmonės, uždrausta lankyti kultūros renginius, mokytis ne jiems skirtose mokyklose, apribotas susisiekimas.