Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Kulmo žemė

Kulmas
Kulmas
(Chelmno žemė), istorinė baltų sritis prūsų ir lenkų žemių pasienyje (Vyslos ir jos dešiniųjų intakų Osos ir Drevencos tarpupyje). Svarbiausi centrai – Kulmas (Chelmnas) ir Torūnė.

Nuo 1138 m. valdė Mazovijos kunigaikščiai. 1222 m. mozūrų kunigaikštis Konradas atidavė dalį Kulmo Kryžiuočių ordinui. Kulmo žemėje pradėjo kurtis Kryžiuočių ordino valstybė – iš čia prasidėjo prūsų ir kitų baltų žemių nukariavimai. 1446 m. Kulmo žemė atiteko Lenkijai. Nuo 1772 m. priklausė Prūsijai, o 1919 m. Versalio taikos sutartimi grąžinta Lenkijai.